Przejdź do menu Przejdź do menu Przejdź do treści głównej

DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa

Kontakt

Historia

Olgierd Budrewicz

Baedeker warszawski 2, Raczej o ludziach, Olgierd Budrewicz, 1961

„Siekierki składają się z kilku garści czerwonych domków, rozrzuconych po polach i łąkach, niekiedy powiązanych czymś w rodzaju drogi. Są one siołem w postaci chemicznie czystej, ich ludność zajmuje się na ogół uprawianiem gospodarstw małorolnych, hodowlą krów oraz podobnie użyteczną robotą.”

Wieś w stołecznym mieście, “Stolica” nr 27/1959

“Nie ma hrabiego i jego folwarku. Nawet karczmę Kacpra Janowskiego diabli wzięli. (…) Jeszcze żyją siekierkowscy rodacy, których pradziadkowie gonili po polach, jeszcze panowie Pisaniec i Piasecki – lat osiemdziesiąt z okładem – pamiętają sarny pod wsią, ale to już ostatnie akordy symfonii wsi stołecznej”

Skip to content