DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa
Kontakt
Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Historia

Historia

Siekierki – osiedle rolnicze w dzielnicy Mokotów, dawna wieś położona na Kępie Bełk między Solcem, a Czernikowem, wzmiankowana w XVI wieku. W końcu XVII w. wieś Siekierki nabył S.H. Lubomirski i wzniósł drewniany pawilon rozrywkowy. W latach 1720-1733 Siekierki i Czerniaków wraz z dobrami ujazdowskimi dzierżawił August II wykorzystując je jako tereny łowieckie i miejsce ćwiczeń wojskowych. W 1775 r. było 27 gospodarstw chłopskich, w XIX w. 45 gospodarstw i 141 morgów gruntu (ok. 79 ha), a folwark liczył 1269 morgów. W roku 1916 Siekierki zostały przyłączone do Warszawy.1

Historia Siekierek to przede wszystkim tragiczne losy mieszkańców. Powstanie listopadowe, styczniowe, I i II wojna światowa. Pierwsze rozstrzelania w 1939 roku, obecność wojska niemieckiego – oddział ochrony przeciwlotniczej stacjonujący w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Gościniec 53, objawienie Matki Boskiej pani Władysławie Fronczak (pierwsze 3 maja 1943 roku), udział mieszkańców w walkach Powstania Warszawskiego, przeprawy powstańców przez Wisłę, a także tragiczne w skutkach wymordowanie prawie wszystkich siekierkowskich mężczyzn i spalenie Siekierek 23 sierpnia 1944 roku.

Po zakończeniu wojny dekret warszawski z 26 października 1945 r. tzw. „Dekret Bieruta”, upaństwowił część gruntów warszawskich, w tym tereny Siekierek i zablokował możliwość rozbudowy na własną rękę. Bliskość Wisły też miała bezpośredni wpływ na historię rodzin siekierkowskich, duża liczba mieszkańców trudniła się wydobywaniem piasku z rzeki, wikliniarstwem. Musiała sobie radzić z corocznym powodziami, bowiem dopiero w 1926 roku umocniono i dokończono budowę wałów.

1 – Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1975 PWN, s. 571